Godkendelse

Tovbanen er betegnet som en forlystelse. Det betyder, at vi skal følge Bekendtgørelse om offentlige forlystelser, Bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005.

Tovbanen synes af Force Technology hvert år inden sæsonen starter og de kommer endvidere på uanmeldt besøg i løbet af sæsonen.

Det lokale politi skal give tilladelse til en forlystelse, ligesom de har en særlig tilsynspligt til at tilse forlystelsen. Tilladelsen gives på betingelse af, at forlystelsen er godkendt af Force Technology, at der er tegnet de lovpligtige forsikringer, at der er lavet aftale med Naturstyrelsen, at bekendtgørelsen om offentlige forlystelser overholdes.

Tilsynsrapport og tilladelse fra politiet skal endvidere hænge synligt fremme.