Regler

Regler

  • Minimumsalderen er 6 år
  • Synligt berusede eller påvirkede af andet vil blive afvist
  • Badning/svømning i det markerede område under tovbanen er forbudt
  • Instruktørernes anvisninger skal til en hver tid følges
  • Vores udstyr har begrænsninger (seler), hvorfor det kan forekomme, at overvægtige vil blive afvist
  • Har man fysiske skavanker eller er gravid må man selv vurdere, om det er foreneligt med en tur på tovbanen
  • Udstyret skal afleveres i teltet umiddelbart efter turen medmindre man skal køre igen